Menuclose

Czy podoba Ci sie rezerwacja telefoniczna?

Zadzwon do nas teraz !

callObsluga klienta
chevron_right

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki dla biur podróży (martiGO)

W niniejszej umowie firma Tribus Business GmbH będzie w kolejnych artykułach określana jako martiGO. MartiGo jest tylko firmą pośredniczącą między liniami lotniczymi, wypożyczalniami samochodów i hotelami a klientem, odpowiedzialność i inicjatywa wymienionych firm polega na zrealizowaniu rezerwacji.

Chociaż martiGO oferuje najtańsze bilety, nie ponosi odpowiedzialności za niepełne lub błędne informacje podane przez pasażera w momencie zakupu lub rezerwacji.

Jeśli masz problem z lotem, wynajmem samochodu lub hotelem, skontaktuj się tylko z firmą, z którą masz problem. Jako martiGO nie mamy wpływu na decyzje ani praktyki firm partnerskich.

Zmiany daty, godziny oraz dodatkowe zgłoszenia serwisowe dotyczące zakupionych biletów dokonywane są przez nas poprzez fakturowanie opłaty serwisowej. Opłata za tę usługę jest niezależna od kosztów doliczanych przez linie lotnicze, kwota ta jest również odzwierciedlona na bilecie.

Treść umowy, obowiązki prawne, warunki płatności, zmiany biletów

martiGO to internetowa wyszukiwarka, w której użytkownik może wyszukiwać ceny biletów lotniczych, wynajmu samochodów i hoteli.

martiGO istnieje jako niezawodny partner pomiędzy usługodawcą a klientem. W przypadku sprzedaży biletów, pomiędzy klientem a martiGO zostaje zawarta umowa pośrednictwa. martiGO jest zobowiązany do przestrzegania warunków umowy maklerskiej i świadczenia przyrzeczonej usługi. martiGO nie ponosi odpowiedzialności za to, czy firma usługodawcy akceptuje klienta, czy też nie.

To, jak umowa zostanie zrealizowana lub nie, zależy wyłącznie od klienta i usługodawcy.

Nasze Ogólne Warunki Handlowe są ważne tylko dla martiGO, a nie dla firm partnerskich dostawców usług. Każdy usługodawca (linia lotnicza, hotel, wypożyczalnia samochodów itp.) ma swoje własne specyfikacje i warunki. Ta specyfikacja może nie być w języku tureckim. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami dla każdej firmy z osobna.

Ogólne Warunki Umowy obowiązują do końca obowiązywania umowy, nawet jeśli w trakcie jej trwania uległy zmianie. Własne wymagania i warunki klienta mogą być ważne tylko po pisemnej zgodzie ze strony martiGO.

Informacja o wykupionych usługach jest wysyłana do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub własnego konta martiGO.

Żadna oferta na martiGO nie stanowi zobowiązania ani ze strony martiGO, ani usługodawcy. Jeśli klient chce dokonać jakiejkolwiek rezerwacji, może to zrobić podając nam niezbędne informacje. Przekazane nam informacje są przesyłane do firmy usługodawcy i, jeśli zostaną zaakceptowane, do klienta wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Umowa o pracę jest zawsze zawierana między usługodawcą a klientem.

Nawet jeśli klient dokonał więcej niż jednej rezerwacji, martiGO zawsze pozostanie firmą pośredniczącą i nigdy nie będzie instytucją świadczącą żądaną usługę.

Oferty w martiGO są ograniczone. W przypadku, gdy firma usługodawcy nie może świadczyć lub zakończyć usługi, odpowiedzialność nie leży po stronie martiGO.

Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciągu 1 godziny, sprawdź folder „śmieci”. Jeśli nadal nie otrzymałeś wiadomości e-mail, zadzwoń do naszego działu obsługi klienta.

Klient jest odpowiedzialny za różne komponenty w ramach swojej rezerwacji. W związku z tym Klient powinien mieć świadomość, że zwiększa się ryzyko zakłócenia usług odbieranych od różnych usługodawców, które mogą wpływać na siebie nawzajem w usługach, które nie są odbierane w ramach pakietu.

Klient powinien wiedzieć od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji; Anulowanie biletu/usługi wakacyjnej nie jest możliwe we wszystkich przypadkach. W przypadku anulowania, oprócz opłaty za wypłatę pobieranej przez usługodawcę, martiGO żąda od klienta również opłaty transakcyjnej.

Klient jest zobowiązany do podania dokładnych informacji, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, dodatkowych opłat i błędów. Z tego powodu Twoje dane muszą być aktualne.

Jeśli klient zakupi bilet, ale bilet nie zostanie wystawiony i wysłany do niego przez usługodawcę, nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w ciągu 48 godzin. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Jeśli tworzenie i przesyłanie dokumentów wymaga nadmiernego wysiłku, martiGO zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, w takim przypadku cena biletu i wszystkie koszty zostaną zwrócone klientowi.

Dane osobowe klienta, w szczególności adres e-mail, powinny być zawsze aktualne, a obowiązkiem klienta jest regularne sprawdzanie adresu e-mail (w tym e-maili zbędnych).

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich przesłanych do niego maili informacyjnych i potwierdzających, aw przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości w informacjach jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia martiGO.

Jeżeli wystawiony bilet, usługa lub rezerwacja nie są zgodne z obietnicą, klient powinien w tym miejscu skontaktować się bezpośrednio z usługodawcą. MartiGO nie ponosi odpowiedzialności za takie sytuacje.

Każdy dostawca usług ma inne obowiązki wobec klientów, na przykład; Czas zameldowania. Klient musi zwrócić uwagę na te obowiązki, w przeciwnym razie klient ponosi odpowiedzialność za konsekwencje, które mogą wystąpić.

Całkowity koszt jest szczegółowo pokazany podczas wystawienia biletu, opłata serwisowa pobierana przez martiGO jest tutaj wyraźnie wskazana i nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania lotu głównego lub rezerwacji.

Pod koniec procesu wystawienia biletu możesz dokonać płatności różnymi opcjami płatności i kartą. Dodatkowe koszty, które mogą wystąpić w zależności od wybranego rodzaju płatności, można zobaczyć na tym ekranie.

Opłaty za zmianę i anulowanie są ustalane zgodnie z ogólnymi warunkami usługodawcy i mogą odpowiadać 100% ceny biletu. W takich przypadkach martiGO otrzymuje tylko zadeklarowaną cenę.

W przypadkach takich jak zmiany i anulacje klient może uzyskać szczegółowe informacje dzwoniąc do obsługi klienta, a wszystkie możliwe rozwiązania są przez nas szczegółowo przedstawiane. Za tę usługę martiGO pobiera opłatę transakcyjną.

Ceny specjalne na naszej stronie mają jedynie charakter ogólny dla naszych klientów, aktualne i prawidłowe ceny można zobaczyć podczas wystawiania biletu.

Firma martiGO odpowiada za przekazywanie wiadomości e-mail utworzonych przez klienta lub firmę usługodawcę, ale za dokładność informacji zawartych w tych wiadomościach odpowiada klient i firma usługodawcy, a firma martiGO nie ponosi odpowiedzialności dla nich.

martiGO odpowiada za poprawność wszystkich treści na swojej stronie, z wyłączeniem informacji osób trzecich.

martiGO ponosi odpowiedzialność za niedbałe nieprawidłowe informacje i działania.

Klient może zażądać raportu w ciągu jednego roku, licząc od momentu powiadomienia o tym przez klienta, z wyjątkiem wniosków martiGO z powodu zaniedbania / nieprawidłowych informacji i zachowania.

martiGO zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków w dowolnym czasie, pod warunkiem poinformowania o tym swoich klientów drogą mailową.

Relacje między stronami podlegają prawu austriackiemu i będą regulowane przez sądy w Wiedniu.

Nawet jeśli co najmniej jedna z powyższych informacji jest nieaktualna, pozostałe warunki będą nadal obowiązywać.

Data 22.01